Naše akcie a zľavy

Vyberte si z našich ponúk a vychutnajte originálne recepty našej kuchyne.

VÝHODNÉ MENU – pizza 50cm

bambini menu                                                                 15,00 €

pizza č.6, kukurica, detské šampanské, pizza rožky, dressing

familia menu                                                                                 17,00 €

1/4 pizza č.6, 1/4 pizza č.8, 1/4 pizza č.11, 1/4 pizza č.16, nealko 1l,
pizza rožky, dressing
 

american menu                                                                         19,00 €

pizza č.31, nealko 1l, pizza rožky, dressing

  objednávka

    jedla nad                                          17,00 €

  0,5l nealko

 zdarma

  objednávka

    jedla nad                                          21,00 €

    1l nealko

alebo akciová

        pizza

 zdarma

  objednávka

    jedla nad                                          27,00 €

   fľaša vína

  alebo pizza

  prosciutto

 zdarma

  objednávka

    jedla nad                                          40,00 €

  fľaša sektu

  alebo pizza

  prosciutto

        40cm

 zdarma

  objednávka

    jedla nad                                          55,00 €

     xxl

        pizza v

      hodnote

         11,20€

  zdarma

objednávka jedla nad 17,00 € 0,5l nealko zdarma

objednávka jedla nad 21,00 € 1l nealko alebo akciová

pizza zdarma

objednávka jedla nad 27,00 € fľaša vína alebo pizza

prosciutto zdarma

objednávka jedla nad 40,00 € fľaša sektu alebo pizza

prosciutto 40cm zdarma

objednávka jedla nad 55,00 € xxl pizza v hodnote 11,20€

zdarma

objednávka jedla nad 17,00 € 0,5l nealko zdarma

objednávka jedla nad 21,00 € 1l nealko alebo akciová pizza zdarma

objednávka jedla nad 27,00 € fľaša vína alebo pizza prosciutto zdarma

objednávka jedla nad 40,00€ fľaša sektu alebo pizza prosciutto 40cm zdarma

objednávka jedla nad 55,00€ xxl pizza v hodnote 11,20€

zdarma

Minimálna objednávka: vo Zvolene: 6,00 €, Môtová, Lipovec, Sekier, Záhonok: 8,00 €, Kováčová, Sliač: 8,00 €, Veľká Lúka, Sielnica: 15,00 €