Naše akcie a zľavy

Vyberte si z našich ponúk a vychutnajte originálne recepty našej kuchyne.

VÝHODNÉ MENU – pizza 50cm

bambini menu                                                                 15,00 €

pizza č.6, kukurica, detské šampanské, pizza rožky, dressing

familia menu                                                                                 17,00 €

1/4 pizza č.6, 1/4 pizza č.8, 1/4 pizza č.11, 1/4 pizza č.16, nealko 1l,
pizza rožky, dressing
 

american menu                                                                         19,00 €

pizza č.31, nealko 1l, pizza rožky, dressing

          objednávka

            jedla nad                
           20,00 €

          0,5l nealko

     zdarma


         objednávka

           jedla nad                
          30,00 €

           1l nealko

      alebo akciová

               pizza

     zdarma

         objednávka

           jedla nad

         
          40,00 €

          fľaša vína

         alebo pizza

         prosciutto

     zdarma

           objednávka

             jedla nad


            55,00 €

          xxl

                pizza v

              hodnote

                11,20€

      zdarma

objednávka jedla nad 20,00 € 0,5l nealko zdarma

objednávka jedla nad 30,00 € 1l nealko alebo akciová

pizza zdarma

objednávka jedla nad 40,00 € fľaša vína alebo pizza

prosciutto zdarma

objednávka jedla nad 55,00 € xxl pizza v hodnote 11,20€

zdarma

objednávka jedla nad 20,00 € 0,5l nealko zdarma

objednávka jedla nad 30,00 € 1l nealko alebo akciová pizza zdarma

objednávka jedla nad 40,00 € fľaša vína alebo pizza prosciutto zdarma

objednávka jedla nad 55,00€ xxl pizza v hodnote 11,20€

zdarma

Minimálna objednávka: vo Zvolene: 6,00 €, Môtová, Lipovec, Sekier, Záhonok: 8,00 € (+donáška 1,00€),
Kováčová, Sliač: 8,00 € (+donáška 1,00€), Veľká Lúka, Sielnica: 15,00 € (+donáška 2,00€)